Komercjalizacja w 5 krokach

Jak skutecznie komercjalizować uczelniane pomysły na innowacje? Jak najszybciej przejść od fazy idei do fazy wdrożenia? Jak uniknąć czających się po drodze pułapek? Tego wszystkiego dowiecie się z naszego najnowszego filmu, przybliżającego metody INTECH PK wykorzystywane na co dzień przy wspieraniu naukowców, innowatorów oraz właścicieli i założycieli start-upów.

Realizacja filmu współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.