Założyliśmy nowy spin-off na Politechnice Krakowskiej

Z przyjemnością donosimy o kolejnym sukcesie naszego zespołu: właśnie powołaliśmy kolejny w swojej historii spin-off na Politechnice Krakowskiej. To SPEKTRONIK sp. z o.o., który w swojej ofercie ma innowacyjne rozwiązanie w postaci systemu skaningu laserowego służącego do inwentaryzacji obiektów wewnątrz jak i z zewnątrz. Modus operandi spółki wypracowaliśmy wspólnie z udziałowcami SPEKTRONIKA, a dzięki naszej współpracy z Prorektorem ds. Nauki prof. Tadeuszem Tatarą, została przygotowana umowa spółki.

Autorem laserowego skanera jest mgr inż. arch. Szymon Filipowski  reprezentujący Zakład Geometrii Wykreślnej Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. To on wraz ze swoim zespołem stworzył wynalazek, dzięki któremu możliwe staje się zautomatyzowanie inwentaryzacji budynków oraz nawet 1000-krotne skrócenie czasu pomiarów. Dzięki swojej uniwersalności oraz łatwości obsługi, znajdzie on zastosowanie zarówno w branży architektonicznej, jak i budowlanej oraz konserwacji zabytków. Został zaprojektowany tak, by służyć do inwentaryzacji obiektów wewnątrz jak i z zewnątrz. 

„Prace nad systemem skaningu nabrały tempa po rozstrzygnięciu konkursu TRL+, w którym Szymon Filipowski otrzymał 100 000 zł na prace przedwdrożeniowe  – wyjaśnia Izabela Paluch, prezes spółki INTECH PK, będącej partnerem Politechniki Krakowskiej w konsorcjum realizującym projekt „Inkubator Innowacyjności+” w ramach którego został przeprowadzony ww. konkurs. „Od tego momentu wspieramy wynalazcę i jego zespół w bardzo konkretny sposób, pomagając w zdefiniowaniu rynkowego potencjału skanera oraz wskazując na możliwe kierunki jego komercjalizacji” – dodaje Izabela Paluch.

Prace współfinansowane w ramach programu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+.