VI Zlot Absolwentów programu Top 500 Innovators – w Krakowie

INTECH PK jest współorganizatorem Zlotu, którego celem jest dyskusja nad kierunkami obecnych reform w sektorze B+R, jak również promocja osiągnięć absolwentów programu Top 500 Innovators. Spotkanie absolwentów odbędzie się 16-17 listopada na Politechnice Krakowskiej. W programie wydarzenia są także wykłady i panel dyskusyjny. INTECH PK będzie reprezentowany przez zarząd spółki: Izabelę Paluch oraz Krzysztofa Oleksego.

VI Zlot Absolwentów programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators w dniach 16-17.11.2017 jest wydarzeniem, w którym swój udział potwierdziło ok. 150 wybitnych przedstawicieli nauki, transferu technologii oraz innowacji z Polski i z zagranicy.

Celem Zlotu jest dyskusja nad kierunkami obecnych reform w sektorze B+R, jak również promocja osiągnięć absolwentów programu Top 500 Innovators, w tym również osiągnieć przedstawicieli nauki i transferu technologii z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w ramach spotkania brokerskiego Top 500 Affiliates Brokerage Event.

W trakcie Zlotu zaplanowany jest też m.in.:
– wykład „IDisruptive Innovation and the Issues that Modern Business and Academic Leaders Face Today”, który wygłosi prof. David Whitney z University of Florida (Działownia godz. 11:00)
– panel dyskusyjny „Od doskonałości naukowej do innowacji. Jaką drogę wybrać?” z udziałem przedstawicieli MNiSW, NCN, ERC (Działownia godz. 13:00)
– wykład „Roadmap to a World-Class Career. How to be a strategic vs a tactical thinker. Tools to craft a fulfilling career / lifestyle. How pattern recognition plays a factor in all of this.” który wygłosi John Spence (Sala Senacka, godz. 14:30)

Współorganizatorem wydarzenia jest spółka INTECH PK w partnerstwie z Wydziałem Inżynierii Lądowej PK i Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor PK.

Politechnikę Krakowską reprezentować będzie JM Rektor PK, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż Tadeusz Tatara, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata prof. PK.