Krzysztof Oleksy ekspertem podczas Europejskiego Kongresu MŚP

Wiceprezes INTECH PK, Krzysztof Oleksy został zaproszony do udziału w sesji panelowej „Spółki celowe uczelni wyższych najlepszą drogą do współpracy z biznesem? Spin-off-y – sukcesy i wyzwania”, organizowanej w trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Sesja z udziałem naszego eksperta odbędzie się w czwartek 19 października o godz. 9.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (sala konferencyjna 7). Zapraszamy do uczestnictwa.

Program sesji zapowiada się ciekawie. Poruszone zostaną podczas niej następujące zagadnienia:

  1. Sieć spółek celowych a liczba powoływanych na bazie wyników badań naukowych firm.
  2. Jak powstają spółki odpryskowe. SPIN-off dla każdego?
  3. Wyzwania prawno-podatkowe komercjalizacji pośredniej.
  4. Dobre i złe praktyki. Studium przypadku(-ów).

Moderatorem sesji będzie Józef Wycisk, dziennikarz Radia Katowice.

Wraz z Krzysztofem Oleksym, na temat spółek celowych dyskutować będą także:

  • Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.
  • dr inż. Jakub Jasiczak, Prezes Zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.
  • dr n. med. Bartłomiej Grobelski, Prezes Zarządu UMED Sp. z o.o. – spółki celowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Katarzyna Papież-Pawełczak, Prezes Zarządu spółki SPIN-US – spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Marcin Kowalik, Partner Zarządzający Black Pearls VC