Prosta droga na amerykański rynek: projekt Innowacja PL+US

Wszystkie małopolskie firmy zainteresowane rozpoczęciem działalności na amerykańskim rynku, mają właśnie ku temu zdecydowanie większe szanse. A to za sprawą prowadzonego przez Instytut Allerhanda projektu Innowacja PL+US.Projekt zakłada bezpłatne wsparcie 30 innowacyjnych firm z terenu Małopolski w ekspansji gospodarczej na rynek amerykański. 

Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do udziału, otrzymają wsparcie w postaci bezpłatnego uczestnictwa w:

  • konferencjach podnoszących świadomość innowacyjnych małopolskich MŚP w zakresie korzyści wynikających z internacjonalizacji prowadzonej działalności;
  • warsztatach wzmacniających wiedzę i umiejętności przedsiębiorców w zakresie nawiązywania kontaktów zagranicznych;
  • misjach gospodarczych umożliwiających przedsiębiorcom nawiązania współpracy z kontrahentami w USA;
  • możliwości prezentacji oferty zakwalifikowanych przedsiębiorstw na najbardziej prestiżowych targach innowacyjności w USA.

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt uzyskał patronat Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz poparcie Wydziału Promocji i Handlu Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.