Nowe wyzwanie: Inkubator Innowacyjności+

Kontynuujemy nasze działania z obszaru komercjalizacji: startuje właśnie projekt Inkubator Innowacyjności+, w którym mamy przyjemność uczestniczyć. Jesteśmy partnerem w konsorcjum, w którym liderem jest Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Celem projektu Inkubator Innowacyjności+ jest dofinansowanie zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych naszej uczelni.

Zapraszamy naukowców, pracowników, doktorantów i studentów do realizacji prac przedwdrożeniowych ze wsparciem finansowym InIn+.