Dołącz do SMART-UP LAB

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi od lutego rusza ze swoim rocznym, innowacyjnym programem mającym na celu kształcenie przedsiębiorców innowacyjnymi metodami i rozwój innowacji gotowych do komercjalizacji. To SMART-UP LAB, do którego dołączyć może każdy student, doktorant lub absolwent szkół wyższych o profilu biznesowym, technicznym, medycznym, projektowym, ścisłym lub humanistycznym.

SMART – UP LAB to innowacyjny, interdyscyplinarny i międzynarodowy program dla młodych innowatorów i przedsiębiorców, chcących działać w obszarze zdrowia i aktywnego życia.

Swoją aplikację należy wysłać do 31 stycznia, wypełniając ten formularz.

Udział w programie gwarantuje:

 • szkolenia z ekonomii, prawa, marketingu, przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju produktu, metody design thinking, negocjacji, transferu technologii, własności intelektualnej, budowania zespołu, prezentacji przed inwestorami, pozyskiwania źródeł finansowania (zajęcia w godzinach 18:00 – 20:00 oraz w weekendy)
 • swój 4 os. interdyscyplinarny zespół i mentorów
 • dostęp do biura i przestrzeni SMART-UP LABU w Łodzi
 • 3 wyzwania do rozwiązania postawione przez firmy partnerskie
 • warsztaty z service design prowadzone przez Karolinska Institutet i Draum Design
 • grant na autorski demonstrator 
 • możliwości spotkań z inwestorami
 • udział w min. 3 spotkaniach networkingowych
 • wsparcie finansowe i prawne by otworzyć swój własny start-up
 • dla najlepszych 4 tyg. wizyt studyjnych u naszych partnerów
 • dostęp do programów i grantów EIT Health.

Osoba kontaktowa:

Julia Skrzypkowska

e-mail: julia.skrzypkowska@umed.lodz.pl

mobile: + 48 502 447 569 

tel.: + 48 (042) 272 54 19