Współpraca z Fundacją Laboratorium Innowacyjności i Kreatywności

Nasza dotychczasowa nieformalna współpraca z Fundacją Laboratorium Innowacyjności i Kreatywności przebiegała doskonale. Widać to było m.in. na przykładzie wspólnej organizacji PAMI (Polsko-Amerykański Most Innowacji). Dlatego nie będzie zaskoczeniem fakt, że postanowiliśmy podpisać oficjalne porozumienie o partnerstwie. Zakłada ono działalność szkoleniową w zakresie Design Thinking oraz metod twórczości dla uczelni, firm i organizacji pozarządowych. Będziemy również razem świadczyć również usługi doradcze oraz upowszechniać postawy twórczego myślenia i działania, m.in. poprzez organizację takich wydarzeń jak Polsko-Amerykański Most Innowacji czy Design Thinking Week.